Werkervaring

Per najaar 2018: Beschikbaar voor kleinere opdrachten, max 2-3 dg/wk

Opdrachtgevers 2018:

 • Lokalis (risicoinventarisatie wet- en regelgeving Jeugd&Gezin) – Utrecht
 • Stichting Hospice – Utrecht

Opdrachtgevers 2017:

 • Hogeschool Utrecht (gastcolleges) – Utrecht
 • UMC Utrecht RvB (project Samen Voor de Patiënt: continu verbeteren) – Utrecht
 • Stichting Hospice – Utrecht

Opdrachtgevers 2016:

 • Lokalis (beschrijving primaire werkprocessen) – Utrecht
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis IC Kinderen (zorgpaden) – Utrecht
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis Programmateam Verbouw WKZ (service design traject) – Utrecht
 • UMC Utrecht Divisie Vrouw en Baby (Programma van Eisen verbouw Geboortecentrum) – Utrecht

Opdrachtgevers 2015:

 • UMC Utrecht Divisie Vrouw en Baby (procesoptimalisatie) – Utrecht
 • De Kinderkliniek (training interne audits en continue verbeteren) – Almere
 • Noorthoff Uitgevers (e-learning module Lean in de Zorg) – Houten
 • Q Academy (opzet training ‘Lean Tools Kiezen: kennen, kiezen, combineren’) – Utrecht

Een greep uit mijn activiteiten in de periode 2000-2014:

St. Antoniusziekenhuis

   • Ontwikkeling, implementatie en begeleiding verbeterprogramma ‘Productive Ward’
   • Ontwikkeling en implementatie van organisatiebrede Lean-verbeteraanpak
   • Opzet en uitvoering van trainingen
   • Advisering over en implementatie van verbeterprocessen binnen kliniek, polikliniek en ondersteunende afdelingen
   • Begeleiding bij diverse reorganisaties als gevolg van fusie- en bezuinigingstrajecten
   • Begeleiding bij Lean Six Sigma projecten (o.a. verkorting ligduur, verkorten toegangstijden)

Kerntaken: Coördinatie, ontwikkelen/geven van trainingen, begeleiding, coaching, monitoring voortgang naar management, productontwikkeling, teambuilding, kennisdeling, afstemming en presentaties binnen/buiten ziekenhuis.

Mesos Medisch Centrum:

   • Advisering en uitvoering logistieke capaciteitsplanning poliklinieken
   • Doorlichting processen poliklinieken
   • Advisering ontwerp Elektronisch Verpleegkundig Verpleegdossier
   • Advisering en begeleiding herontwerp van zorgpaden
   • Begeleiding bij diverse reorganisaties als gevolg van fusie- en bezuinigingstrajecten
   • Uitvoeren interne audits (NIAZ)
   • Beheer intranet voor de eenheden

UMC Utrecht:

   • Opzet, uitvoering en analyse patiënttevredenheidsonderzoeken / zorgevaluaties
   • Opzet 1e-lijns geboortecentrum
   • Ontwikkeling internetsite t.b.v. werving Neonatologieverpleegkundigen
   • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal divisiebreed
   • Beheer internet en intranet
   • Organisatie & uitvoering diverse trainings- en PR activiteiten (workshops voor HBOV-studenten, open dagen, divisiebrede bijeenkomsten).

 

 

LinkedIn-Logo-2C

!!PH Training en Advies logo

>> Over Patricia HerberWerkervaringAdviesTrainingVisualiseer uw verhaalContactSitemap <<